Materiaalit

Yleistä muoveista

Tietopankissa muovien ominaisuuksia on kuvattu yleisellä tasolla. Eri valmistajilla samalla muovilaadulla voi olla erilaisia ominaisuuksia, mm. seos‐aineista riippuen.

Yleistä metalleista

Tietopankkiin on kerätty tietoa metallimateriaaleista ja seoksista, joita on mahdollista käyttää lisäävän valmistuksen menetelmissä. Eri valmistajilla samalla metallilla voi olla erilaisia ominaisuuksia. Metallien ominaisuuksia on kuvattu yleisellä tasolla.

Käytettävästä tulostusmenetelmästä riippuen materiaali voi olla esimerkiksi jauheena, lankana tai levynä.

Jauhemateriaaleilla metalliseoksen koostumuksen lisäksi materiaalit voivat erota toisistaan esimerkiksi partikkelien koon ja muodon perusteella. Partikkelien kokoon ja muotoon vaikuttavat huomattavasti jauheen valmistuksessa käytetty atomisointiprosessi, sekä sen jälkeinen siilaus, jossa muodostetusta jauheesta poistetaan sekä liian pienet että liian suuret jauhepartikkelit. Jauhepartikkelien pyöreä muoto antaa jauheelle paremmat virtausominaisuudet, kuin särmikäs muoto.

Joitakin esimerkkejä atomisointiprosesseista ovat kaasu-, vesi-, ja plasma-atomisointi. Atomisointiprosessissa materiaali pilkotaan jauhemaiseksi. Prosesseilla on osittain suuriakin eroja toisiinsa nähden, esimerkiksi Vesiatomisoinnissa materiaali pilkotaan suuttimesta suihkutettavalla suurella vedenpaineella, tällä menetelmällä saadaan epätasaisesti muotoutuneita partikkeleita ja se soveltuu pääasiassa ei reaktiivisille metalleille. Kaasu ja plasma-atomisoinnissa materiaali sulatetaan ja ruiskutetaan jauheenkeräyskammioon. Kammiossa voidaan käyttää ilmaa suojakaasua tai tyhjiötä. Jauhe jäähtyy ja kiinteytyy matkalla kammion pohjalle. Näillä menetelmillä saadaan pyöreämmän muotoisia partikkeleita ja ne soveltuvat useammille materiaaleille. Atomisointiprosesseista voi lukea lisää Englanniksi, esimerkiksi LPW Technologies-yrityksen nettisivuilta.

Yleistä muista materiaaleista

Muita lisäävässä valmistuksessa käytettäviä materiaaleja ovat mm. keraami, hiekka, kangas, vaha, elintarvike- ja biomateriaalit. Näistä yleisimpänä käytettynä materiaalina on hiekka, jota käytetään paljon hiekkamuottien valmistuksessa.

 

Esimerkkejä hiekasta valmistetuista AM-kappaleista:

hiekka

 

Yleistä materiaalien ominaisuuksista

Lisäävän valmistuksen materaalit noudattavat yleisesti ottaen varsin hyvin vastaavien perinteisten materiaalien ominaisuuksia. Näihin vaikuttavat kuitenkin jonkin verran tulostussuunta ja tulostuksen aikana kerroksellisuudesta aiheutuva epätasainen pinta.