3D-tulostuspalvelut

2019 palvelut 3dtulostus

Savonian 3D-tulostuslaboratorio tarjoaa 3D-tulostukseen liittyviä tutkimus- ja kehityspalveluja tuotteiden suunnittelusta prototyyppien valmistukseen.

3D-tulostukseen liittyvät palvelut pitävät usein sisällään eri 3D-tulostusmenetelmien vertailua parhaan ratkaisun löytämiseksi. Käytössämme on laaja ja moderni laitekanta joka mahdollistaa kappaleiden 3D-tulostuksen lukuisista eri materiaaleista.

3D-tulostuksen hinta määräytyy käytetyn menetelmän (3D-tulostimen), materiaalin ja lähtötietojen perusteella. Valmistuskustannuksissa otetaan huomioon myös esi- ja jälkikäsittelyssä tarvittavat toimenpiteet.

Yleisesti ottaen kallein osa 3D-tulostusta on kappaleen suunnittelu ja siihen liittyvät asiat, etenkin jos niitä ei ole jo etukäteen mietitty. Metallikappaleiden osalta valmistus-kustannukset ovat muovitulosteita suurempia - niinpä niiden osalta on usein järkevä valmistaa kappale ensin muovista ja varmistua siitä, että kappale on varmasti toimiva ennen siirtymistä metallitulostukseen. Käyttämämme ohjelmistot lukevat yleisimpiä tiedostoformaatteja, 3D-tulostuslaitteiden osalta yleisin on toistaiseksi vielä STL.

Emme tarjoa kaupallisten lopputuotteiden valmistusta sillä useat laitteistamme ovat EAKR -rahoitteisia eikä 3D-tulostusympäristömme ole tarkoitettu teolliseen sarjavalmistukseen. Mikäli sinulla on tarve 3D-tulostettavien kappaleiden tuotantovalmistukseen, tarjoamme tietoa kaupallisista palveluntarjoajista ja autamme löytämään sopivan palveluntarjoajan. Suomesta löytyy jo muutamia varteenotettavia palveluntarjoajia myös teollisen mittakaavan valmistustarpeita ajatellen, Euroopan tasolla palveluntarjoajia on jo runsaasti. 

Lisäksi tarjoamme 3D-tulostukseen liittyviä oheispalveluja kuten 3D-mallinnusta, 3D-skannausta, koulutuspalveluja ja materiaalitestausta. Alueellisia yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Kuopion Yliopistollinen Sairaala, Itä-Suomen Yliopisto, Savon ammattiopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto.