Tietopankki 3D-tulostuksesta

Tähän tietopankkiin on kerätty tietoa Lisäävästä Valmistuksesta (3D-tulostus) materiaalien, menetelmien tai toimialojen mukaan.

Lisäävällä Valmistuksella (Additive Manufacturing) on monta yleisesti käytössä olevaa nimitystä joilla tarkoitetaan yleisesti ottaen samaa asiaa. Näitä ovat mm. 3D-tulostus, Pikamallinnus (Rapid Prototyping), Ainetta Lisäävä Valmistus ja Materiaalia Lisäävä Valmistus.

Parhaiten valmistusmenetelmää kuvaa kuitenkin termi Lisäävä Valmistus, sillä kaikki valmistusmentelmän tavat eivät muistuta luonteeltaan tulostusprosesseja, joista mm. 3D-tulostus on nimensä saanut.

Periaatteena lisäävässä valmistuksessa on se, että materiaalia lisätään kappaleeseen kerroksittain. Tavallinen kappaleen valmistusprosessi etenee alla olevan kuvan mukaisesti. Ensin tehdään kolmiulotteinen malli, joka viipaloidaan sopivan kokoisiin kerroksiin ja sen jälkeen 3D-tulostin tekee kappaleen hyödyntäen em. kerroksia. Alla olevassa kuvassa on esitetty lyhyesti pursotusmenetelmään perustuvan 3D-tulostusprosessin päävaiheet.

tietopankki