Savonian tarjoamat materiaalitestauspalvelut

 

Vetokoe

2019 laitekuvaus vetokoe

Vetokokeen avulla voidaan määrittää materiaalin lujuusominaisuuksia ja käyttäytymistä kuormituksen alaisena, materiaaliominaisuuksien määritystä tarvitaan eri käyttösovellutusten määrittelyssä ja laadunvalvonnassa.

 • Staattinen vetokoe huoneenlämpötilassa suoritetaan standardin SFS-EN ISO 6892 mukaisesti kuormituskehällä.
 • Dynaaminen vetokoe
 • Materiaalien mekaanisia ominaisuuksia selvittävät vetokokeet tehdään standardin mukaisilla vetosauvoilla, lisäksi voidaan testata valmiin rakenteen tai tuotteen lujuus ominaisuuksia.
 • Käytössämme olevat laitteet
  • Matertest FMT - MEC 100, Staattiset vetokokeet 1 - 100 kN
  • Walter & Bai LFV 500, Staattiset ja dynaamiset vetokokeet 2,5 - 500 kN

 

Kovuuskoe

2019 laitekuvaus kovuuskoe

Käytössämme olevilla kovuusmittauslaiteilla voimme suorittaa seuraavat standardien mukaiset metallien pintakovuus kokeet.

 • Standardin SFS – EN ISO 6508 – 1 mukaiset Rocwell HRB ja HRC kovuuskokeet, soveltuvat kovien materiaalien rutiini tarkastuksille.
 • Standardin SFS – EN ISO 6506 – 1 mukainen Brinellin kovuuskoe, soveltuu epähomogeenisille materiaaleille, ison mittauksen painojäljen ansiosta.
 • Standardin SFS – EN ISO 6507 – 1 mukainen Vickersin kovuuskoe, soveltuu sekä pehmeille että koville materiaaleille.
 • Raportointi sopimuksen mukaan.
 • Käytössämme olevat laitteet
  • ERNST AT 130 DRN, Brinell HB 30 kovuus
  • Omag FFRI, Rockwell HRB ja HRC kovuus
  • Struers Duran Scan - 20, Vickers kovuus

 

2019 laitekuvaus iskukoe

Charpyn V-lovi iskukoe

 • Iskukoe suoritetaan Charpyn iskuvasaralla standardin SFS – EN ISO 148 – 1 mukaan.
 • Iskukoetta varten materiaalista valmistetaan standardin mukainen V – lovi iskusauva.
 • Charpyn iskukokeen tuloksena saadaan iskuenergia Jouleina, jolla materiaali murtuu eli materiaalin iskusitkeys.
 • Vasaran testausalue 0 – 150 J
 • Raportointi sopimuksen mukaan.

 

 

Mikrorakennetutkimus

 • Materiaalista valmistetaan hie ja syövytetään.
 • Syövytetystä hieestä tutkitaan mikroskoopin avulla materiaalin sisäinen mikrorakenne.
 • Raportointi sopimuksen mukaan.

2019 laitekuvaus mikrorakenne

 

3D-tulostettujen muoviosien testausta varten toimintaympäristöömme on tulossa ensi vuoden alussa uv-testauskaappi (xenon), joka mahdollistaa standardin ISO 4892-2 mukaisen testauksen.

Toteutamme materiaalitestauspalveluita yhteistyössä Materia -tutkimuskeskuksen kanssa.

Linkki Materian sivulle: https://www.materiakeskus.fi/