3D-tulostuksen vaikutus liiketoimintaan

Keskustelua lisäävän valmistuksen ympärillä käydään alan julkaisuissa suurelta osin teknologiakehityksestä: tulostustekniikan ja materiaalien kehityksestä.

Liiketoiminta tulostuslaitteilla ja tulostusmateriaaleilla on kehittynyt kovaa vauhtia ja molempien markkinat ovat joka tapauksessa huimassa kasvussa. Suuret teknologiayritykset maailmalla panostavat myös uuteen tuotantoteknologiaan ja uusiin tuotteisiin, joilla parannetaan asiakkaiden toiminnan laatua ja kustannustehokkuutta.

Kysymys kuuluukin: lähtevätkö perinteisten toimialojen pk-yritykset Suomessa hyödyntämään AM-teknologiaa ja kehittämään omaa toimintaansa proaktiivisesti vai tulevatko ne vasta pakon (=kilpailun) edessä mukaan?

Savonia-ammattikorkeakoulussa tehdyssä kartoituksessa yritettiin löytää vastauksia ainetta lisäävän valmistuksen kehittämiseen alueellamme Pohjois-Savossa. Hypetys ei ole vielä saavuttanut pohjois-savolaisia yrityksiä – suurta muutosta odotellaan vielä. Kartoitus toteutettiin vuosina 2016 & 2018 ja siinä kysyttiin mm. sitä, että näkevätkö yritykset 3D-tulostuksella vaikutuksia tai potentiaalia yrityksen toiminnassa.  Kyselyt toteuttiin osin sähköisenä, osin puhelimitse. Kohderyhmänä oli 300 pohjois-savon alueen yritystä, vastauksia saatiin kummallakin kerralla n. 50 kpl.

2018 am liiketoiminta pskartoitus

Kuva: Pohjois-Savolaisten yritysten vastaus siihen, hyödyntääkö yritys 3D-tulostusta nyt (tai tulevaisuudessa). Muutos on viime vuosina selvään suuntaan. 

 

Lisäävän valmistuksen mukana on noussut voimakkaasti esiin kuitenkin myös uudet liiketoimintamallit. Monille, etenkin pienille yrityksille, investoinnit nykyiseen tuotteeseen ja tuotantoon muuttuvat suhteellisen hitaasti. Miksi tehdä sama asia vain eri tavalla ellei sitten halvemmalla? Voisiko liiketoiminnan miettiminen uudelleen tuoda uusia näkökulmia AM-teknologian soveltamiseen ja hyödyntämiseen?

Teknologiayritykset ovat alkaneet löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia palveluista kuten huollosta ja varaosista. Tämä tarjoaa heti uuden mahdollisuuden kustannustehokkaan toiminnan kehittämiseen 3D-valmistuksen avulla. Tutkimusten mukaan logistiikka tulee suoraviivaistumaan ja kustannustehokkaammaksi soveltamalla esimerkiksi on-demand menetelmiä varaosatoimituksissa. Säästöt tulevat raaka-ainekustannusten ja materiaalihävikin pienentymisen lisäksi koko logistiikkaketjun keventymisessä ja asiakaspalvelun parantumisesta tai nopeutumisesta.

Lisäävän valmistuksen käyttöönotto voidaan tuotemuutosten lisäksi nähdä myös koko toimitusketjun muutoksena kohti uudenlaisia liiketoimintamalleja. Suuret tuotemuutokset yhdessä suuren toimitusketjumuutoksen kanssa tuottavat uusia liiketoimintamalleja ja tarjoavat sitä kautta uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittymiselle. Muutospolut esimerkkeinä tuote- ja toimitusketjun muutosten suhteen:

  1. nykytilanne- kustannusfokus
  2. toimitusketjun kehittyminen – voitto, kustannus ja aika tasapainossa
  3. tuotteiston evoluutio – voitto, riski ja aika tasapainossa
  4. liiketoimintamallin kehittyminen – voitto liikevaihdon fokuksessa, riski

2014 liiketoiminta deloitte paths

Kuva. Muutospolkuja uuteen liiketoimintamalliin, Lähde: Deloitte University Press, 17.1.2014

2016 liiketoiminta KuljetusketjuMuutos

Kuva. Esimerkki muutoksesta toimitusketjussa