3D-tulostuksen tki & oppimisympäristö

Savonian osaaminen ja historia 3D-tulostuksen parissa juurtaa juonensa vuoteen 2000 saakka, jolloin Kuopion muotoiluakatemia ja rouvasväen yhdistys hankki EOS P350 lasersintrauslaitteen liiketoiminnan ja opetuksen käyttöön. Savonialla työskentelee edelleen muotoilun opettajia ja henkilökuntaa, jotka olivat mukana käyttöönottamassa kyseistä laitetta.

Tekniikan puolella 3D-tulostuksen pariin päästiin vuonna 2009, kun tekniikan konetekniikan yksikkö hankki ensimmäisen kipsin 3D-tulostimen opistotien kampukselle. Vuonna 2011 hankittiin ensimmäiset pursottavat muovitulostimet ja samalla herättiin 3D-tulostuksen aiheuttamiin muutostarpeisiin suunnittelupuolella. Seuraavien vuosien aikana havaittiin 3D-tulostuksen potentiaali lukuisten eri teollisuudenalojen toiminnassa. 

Varsinaista 3D-tulostuksen tki & oppimisympäristöä lähdettiin suunnittelemaan vuonna 2015 ALVO (Ainetta lisäävän valmistuksen oppimis- ja tutkimusympäristö) hankkeen myötä. Tavoitteena oli suunnitella monialainen ja moderni ympäristö Savonian kaikkien alojen (tekniikka, muotoilu, liiketalous, terveysala) tarpeita ajatellen. Ensimmäinen askel ympäristön käynnistymiselle tapahtui 2016, ja samalla hankittiin lukuisia muovin pursotuslaitteita ympäristön käyttöön. Vuosien 2017-2018 aikaan ympäristöä täydennettiin nesteen fotopolymerisointiin perustuvilla laitteilla ja todettiin ympäristön laitekannan vanhentuneen muutamassa vuodessa jo niin paljon, että päivitys olisi muutenkin ajankohtaista. Samalla kartoitettiin Pohjois-Savon alueen yritysten tarpeita ja havaittiin huolestuttava trendi - alueen yritykset eivät juurikaan vielä huomioineet 3D-tulostuksen tuomia vaikutuksia liiketoimintaansa.

Vuonna 2018 käynnistettiin 3D-tulostuksen investointi & kehityshanke, jossa päivitetään laitekanta moderniksi, ja samalla tuodaan 3D-tulostuksen toimintaympäristön käyttöön metallin 3D-tulostimet. Investointihankkeesta löytyy lisätietoa täältä: http://3dtulostus.savonia.fi/oppimisymparisto/investointi-ja-kehityshanke

Oppimisympäristön laitteet sijaitsevat Microkadun kampuksella (Microkatu 1, Kuopio) jossa ne ovat jakaantuneet 4 eri rakennukseen.

  • Muovitulostimet: D-siipi, alakerta, kampussydämen vieressä.
  • Metallitulostimet: T-rakennus, alakerta.
  • Robotisoitu tulostus (metallin lankasyöttöinen suorakerrostus): Rakennus V, hitsauslaboratorio
  • Robotisoitu tulostus (muovi/komposiitti/betoni): "Sytytin" -rakennus Novapoliksen vieressä.